Προσφορά!

4.24 3.00

Ralston, Patricia A. Yoga · Μετάφραση Χαρά Προσκεφαλά. – 1η έκδ. – Αθήνα : Ερμείας 2007. –  Σελ.192. · 12×9εκ. – (Collins Gem)


Πολύ περιεκτικό με πολλές φωτογραφίες και λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή των ασκήσεων.

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book