Προσφορά!

31.80 24.00

Τριώδιον-Εκκλησιαστική Μουσική

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Φαρλέκας Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 2006 Σελίδες: 494 (17*24) Σκληρό Εξώφυλλο

Περιεχόμενα: Αφιέρωσις, Έγκρισις Ιεράς Συνόδου, Αίτησις εκδότου προς την Ι. Σύνοδον, Έκθεσις Επιτροπής, Οδηγίαι και παρατηρήσεις επί του Ιεροψαλτικού έργου, Οδηγίαι δια την χρήσιν συγκεκομμένων λέξεων και σημείων
1. Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Ιδιόμελα και Δοξαστικόν Εσπερινού, Δοξαστικόν Αποστίχων, Καταβασίαι αργοί και σύντομοι, ο Ν’ ψαλμός “Ελέησόν με ο Θεός” εις ήχον πλ. δ’, “Της μετανοίας άνοιξόν μοι”, “Την Τιμιωτέραν” μετά της Καταβασίας της Θ’ ωδή, Ιδιόμελα και Δοξαστικόν των Αίνων
2. Κυριακή του Ασώτου. Ιδιόμελα και Δοξαστικά Εσπερινού και Αποστίχων, Καταβασίαι, “Την Τιμιωτέραν”, Ιδιόμελα και Δοξαστικόν των Αίνων
3. Σάββατον των Κεκοιμημένων. Δοξαστικά Εσπερινού και Αποστίχων, Απολυτίκια, Καταβασίαι, “Τιμιωτέρα”, Δόξα Αίνων και Αποστίχων, Κοντάκιον
4. Κυριακή της Απόκρεω. Δοξαστικά Εσπερινού και Αποστίχων, Καταβασίαι αργαί και, σύντομοι, Ιδιόμελα και Δοξαστικόν των Αίνων (διπλούν), Κοντάκιον
5. Κυριακή της Τυρινής. Δοξασιικά Εσπερινού και Αποστίχων, Ιδιόμελα και Δοξαστικόν των Αίνων, Κοντάκιον
6. Κυριακή της Τυρινής Εσπερινός. […]
7. Μεγάλη Τεσσαρακοστή
8. Καθαρά Δευτέρα (πρωΐ)
9. Μέγα Απόδειπνον
10. Τρίτη Α’ Εβδομάδος
11. Τετάρτη Α’ Εβδομάδος
12. Πέμπτη Α’ Εβδομάδος
13. Παρασκευή Α’ Εβδομάδος
14. Σάββατον Α’ Εβδομάδος
15. Κυριακή της Ορθοδοξίας
16. Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
17. Β’ Εβδομάς
18. Β’ Κυριακή των Νηστειών
19. Τη αυτή Κυριακή Εσπέρας
20. Γ’ Εβδομάς
21. Γ’ Κυριακή Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
22. Τη Γ’ Κυριακή Εσπέρας
23. Δ’ Εβδομάς
24. Δ’ Κυριακή Νηστειών
25. Τη Δ’ Κυριακή Εσπέρας
26. Ε’ Εβδομάς
27. Ακολουθία Μεγάλου Κανόνος
28. Ο Ακάθιστος Ύμνος
29. Ε’ Κυριακή Νηστειών
30. Τη Ε’ Κυριακή Εσπέρας
31. Εβδομάς προ των Βαΐων
32. Σάββατον του Λαζάρου
33. Κυριακή των Βαΐων
34. Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Α’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΗΧΩΝ
Β’ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ
Γ’ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ’ «ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ ΜΟΙ»
Ε’ Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

 

detail product

    No detail information

about the author