35.00

Τα Ανατολικά Καπνά

Καβάλα 1939 Γεωρ. Λάμπρου Μιλτ. Τζανίδου, σελ.35  17*24

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Γενικά- Η παγκόσμιος καλλιέργεια του καπνού- Η θέσις των ανατολικών καπνών εις το Διεθνές Καπνικόν Εμπόριον

Τα Ανατ. καπνά: Παραγωγή Επεξεργασία Φορολογία Εμπόριον Κατανάλωσις- Προστασία

Παράρτημα Συλλογή στοιχείων αφορόντων την βάσιν καπν. οργανώσεως και την φορολογίαν των, εις τας διαφόρους χώρας εισαγ. καπνών

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book