Πρόχειρον Αρχαιολογικόν 1828 – 2012. Μέρος Ι. Χρονογραφικό

Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 283
Αθήναι 2013
24×17,2 εκ.  σ.739
ISSN 1105-7785 ISBN 978-618-5047-00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση

detail product

    No detail information

about the author