Περιοδικό Ιστορία Εικονογραφημένη Διάφορα τεύχη

Περιγραφή

Μηνιαίο περιοδικό ιστορικής ύλης Εκδόσεις πάπυρος press

Είναι διαθέσιμα τα εξής τεύχη:

Τεύχη 1 έως 100

2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19 20,22,23,26,27,30,31,32,37,39,40

41,43,45,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,76,77,78,,80,81,82,83,85,87,88, 89,90,92,94,96,97,98,99

Τεύχη 100 έως 200

101,102,103,104,07, 111, 112, 118, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 140, 142, 143, 144, 147, 150, 153, 157, 159, 160, 163, 165, 171, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191,193,199

201, 214, 222, 223, 237, 245, 250,295                  308,309,331, 353, 354,358,396

Τιμες: εως 100, 4 ε το ένα εως 200, 3,50 ε εως 300  2,50 ε 300 και πάνω 2 ε

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book