10.00

Ο Φάκελος της Ισότητας

Εκδόσεις Οδυσσέας Αθήνα 1982 Α έκδοση, άριστη κατάσταση σελ. 126, 11*18

Συγγραφείς: Κούλα Κασιμάτη, Γεώργιος  Κουμάντος. Γιώτα Κραβαρίτου,  Γιώργος Παπαδημητρίου, , Α. Κ.Παπαχρίστου Βασίλης Φίλιας,

Χρονάκη, Ζώγια

Η ισότητα των φύλων, κοινωνική και νομική πραγματικότητα σήμερα μέσα απο την οπτική επτά ειδικών: το παλιό και το νέο νομικό καθεστώς, κοινωνιολογικά δεδομένα, ιδεολογία, η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων, η απασχόληση, το εργατικό δίκαιο. (οπισθόφυλλο)

Η γυναίκα στην απασχόληση,Ισονομία: έλεγχος διαφωνιών, Ισότητα και κοινωνική πολιτική , Το σύνταγμα και η ισονομία αντρών και γυναικών,  Η ιδεολογική λειτουργία του οικογενειακού δικαίου, Η θέση της γυναίκας σήμερα: κοινωνικές συντεταγμένες, Οι γυναίκες σήμερα

 

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book