450.00

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (Πυρσού)

Εκδόσεις  Πυρσός Α.Ε,  24 τόμοι Πολύ Καλή Κατάσταση

Η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια  δημιουργήθηκε κατά τα πρότυπα της Μπριτάνικα έχει κριθεί ως εξαιρετική.  Δημιουργήθηκε από περίπου 700 συγγραφείς υπό την επίβλεψη του Ηρακλή Αποστολίδη.

 

detail product

    No detail information

about the author