20.00

Κανόνες δια την Κατασκευήν και την Κατάταξιν Χαλυβδίνων Πλοίων 1973

Τίτλος πρωτότυπου: American Bureau of Shipping σελ. 778 Σκληρό Εξώφυλλο 1973,

Πάρα πολύ καλή κατάσταση (κάποια σημάδια χρήσης)

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book