20.00

Ιστορία του Ελληνικού Φεμινιστικού Κινήματος

Αθήνα 1990 σελ.280(14*21) Εξαντλημένο Άριστη Κατάσταση, Με αφιέρωση της συγγρ.

Η ανάγκη υπεράσπισης του ελληνικού γυναικείου κινήματος που είναι τόσο παραγνωρισμένο, όχι μόνο από τους άντρες, αλλά και από τις ίδιες τις γυναίκες, επέβαλε το γράψιμο τούτου του βιβλίου. (. . .) Η ιστορία του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος που παρουσιάζω, φιλοδοξεί να προβάλει τις κυριότερες φάσεις, από τις οποίες πέρασε εξελικτικά το γυναικείο κίνημα ως το 1955, που σταματά η εξιστόρηση αυτών των αγώνων, με το σκοπό να εξαρθεί η αξία τους.

detail product

    No detail information

about the author