Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού Δίτομο

Ο ελληνικός πολιτισμός από τα προϊστορικά χρόνια ως τη σύγχρονη εποχή

Δύο τόμοι, Σκληρό δέσιμο, (17*24) σελ. 713 Άριστη Κατάσταση

Υπο την εποπτεία του ομότιμος καθηγητή του ΑΠΘ Ν. Μουτσόπουλου

detail product

    No detail information

about the author