Προσφορά!

7.42 5.50

Η ονοματολογία της Αττικής και η εις την Χώραν Εποίκησις των Αλβανών

Απόσπασμα εκ της επετηρίδος του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού

Συγγραφέας:  Σπυρ.Π.Λάμπρου Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: (1896) 2016  Σελίδες: 50 (17*24)  Μαλακό Εξώφυλλο

Τα τοπικά ονόματα αποκαλύπτουσι πολλάκις λανθάνουσαν ιστορίαν. Είνε οιονεί τα περισωζόμενα τόξα κατεστραμμμένης γέφυρας, ήτις μετάγει από του παρόντος εις το παρελθόν. Εν τοις τοπικοίς ονόμασι κατελείφθησαν τα ίχνη εκλιπουσών λατρειών της αρχαιότητος, μνημείων, ων μόνη η παράδοσις διεσώθη, οίκων άλλοτε ισχυρών, αλλά μέχρι και αυτού του τελευταίου αυτών απογόνου αφανισθέντων, λαών διαβάντων δια τινός χώρας ή μακρόν εν αυτή ενδιατριψάντων, δεσποσάντων ή ηττηθέντων. Δεν υπάρχει ασφαλεστέρα ιστορική πηγή των τοπικών ονομάτων, ορθώς ερμηνευομένων. […] )

detail product

    No detail information

about the author