Προσφορά!

10.60 8.00

Η Επιστήμη ως Επάγγελμα

Εκδόσεις Κουλτούρα Μετάφραση Συκουτρής Ιωάννης, Σελ. 28, 17*24 Μαλακό εξώφυλλο

 

Η μελέτη, της οποίας μετάφρασιν δημοσιεύω κατωτέρω, αποτελεί, κυρίως ειπείν, διάλεξιν, που εξεφώνησε κατά παράκλησιν των φοιτητών του Μονάχου ο Max Weber το 1919 και εξέδωκεν αμέσως το 1920 εις φυλλάδιον. Ενόμισα, ότι ήξιζε να την μεταφράσω, όχι μόνον διότι είχε και έχει ακόμη τεραστίαν απήχησιν εις τας πνευματικάς εν Γερμανία ζυμώσεις, αλλά και διότι αποτελεί αξιόλογον συμβολήν δια τα προβλήματα της πανεπιστημιακής μορφώσεως, τα οποία δυστυχώς ημείς αντικρύζομεν πάντοτ’ αφιλοσόφητα ως ζητήματα οργανισμού, εδρών και προσόντων, ποτέ ως ζητήματα καθολικωτέρων θεωρητικών και ηθικών αρχών. […] (

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book