45.00

Ζωγραφικός και Αρχιτεκτονικός Χώρος

Φασιανός Α. – Τ. Παπαϊωάννου Ζωγραφικός και αρχιτεκτονικός χώρος. Εκδόσεις Ιεροφάντες, [2005], πλάγιο σχήμα, σ. [20]. Κατάλογος τυπωμένος με την τεχνική της μεταξοτυπίας. Τυπωμένο σε 500 αντίτυπα.

Πάρα πολύ καλή κατάσταση

detail product

    No detail information

about the author