40.00

Βασιλικός Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος Μία Τριακονταετία 1933-1963

 

Μουνιχία 1965 Σκληρό Εξώφυλλο σελ. 200 Άριστη κατάσταση 28*21 μικρές φθορές στην κουβερτούρα (κάλυμμα)

Ναύαρχοι του ομίλου

Επίτιμα μέλη ανακηρυχθέντα από της ιδρύσεως του ομίλου

Μεγάλοι ευεργέται και δωρηταί του ομίλου από της ιδρύσεώς του

Διοικητικόν συμβούλιον 1965

Διοικητικά συμβούλια του ομίλου από της ιδρύσεως του μέχρι του 1963

Πρόλογος

Τα πρώτα βήματα

Ιστιοπλοϊα

Θαλάσσιος τουρισμός

Κοινωνικές εκδηλώσεις

Κτιριακαί και ναυτικαί εγκαταστάσεις

Πόλεμος -κατοχή – απελευθέρωσις

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book