Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Βλέπετε 91–108 από 325 αποτελέσματα

 • Επιδημιολογικαί και Πειραματικαί Έρευναι επί της Ελονοσίας εν Μακεδονία 10.00

  Συγγραφέας: Αθανάσιος Μαντέκος Εκδόσεις: Ελληνική Ιατρική (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1940 Σελίδες: 32 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

  Ανάτυπο από το περιοδικό Ελληνική Ιατρική (1940). Η έρευνα εκπονήθηκε από την Υγειονομική Σχολή Αθη νών  σε συνεργασία με το ίδρυμα Rockefeller.

  • Επιστημονικός Κομμουνισμός -Μεθοδολογικό Βοήθημα 10.00

   Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο   Εκδόσεις: Μνήμη (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1981 Σελίδες: 192 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

   • Επιτομή ιστορίας των Αθηνών- Απ’Αρχής μέχρι των Καθ’Ημάς 20.00

    Συγγραφέας: Γεώργιος Κωνσταντινίδης Εκδόσεις: Ελευθερουδάκη-Νίκα (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1930 Σελίδες: 300 (14*21) Σκληρό Εξώφυλλο

    • Έργα για πιάνο- Piano Works (Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου 1910-1989) CD 5.00

     Συνθέτης: Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου Ερμηνεία: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Philip Nakas Sons LTD 1990

     Μουσικό CD σφραγισμένο σε ζελατίνα

     1. Κουρσάρικοι χοροί/ Corsair Dances, 2. Oraculum,  3.Νεράιδα /The Fairy, 4. 14 Παιδικά Πορτραίτα /14 Children s portraits 5. 12 Ινβετσιόνες και Τοκάτα /12 Inventions and Toccata  6.Το βαλς των Λευκών Ρόδων/ The WaLtz of white Roses

     • Ερμηνεία της Εξωτερικής Μουσικής 5.50

      Και Εφαρμογή Αυτής εις την Καθ ‘ημάς Μουσικήν

      Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ. Έκδοσης: 1834 (ανατύπωση) Σελίδες: 88 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

      Στοιχειώδης Διδασκαλία περί της εξωτερικής Μουσικής, συνοπτικώς πραγματευομένη περί των κατ’ αυτήν Σοχπέδων και Μακαμίων λεγομένων, έτι δε και Νημίων, και άλλων τινων των οποίων η μάθησις δύναται να γένη εύκολος εις τους επιθυμούντας ν’ αποκτήσωσι ταύτην.

      Ερ. Δια να λάβω ιδέαν τινα περί της εξωτερικής Μουσικής, δύνασαι να μοι δώσης διδασκαλίαν τινα και περί αυτής εν συντομία;
      Απ. Πολλάκις εξετάσας περί πολλών πραγμάτων της εξωτερικής Μουσικής από τους ειδήμονας αυτής, εύρον πολλήν διαφοράν μεταξύ αυτών και ασυμφωνίαν, όθεν παραλαβών ό,τι μοι εφάνη ορθώτερον, το μετέφερα εις την ημετέραν Μουσικήν, τουτέστι τα Μακάμια και τους Όρους αυτών, τα Νήμια και οι Σοχπέδες, καταστρώσας ταύτα ως εις σχήμα Ταμπουρίου, και συμπαραλαβών αυτά υπό έτερον κανόνα, τα ετόνισα όσον ηδυνάμην δια των ημετέρων φωνών προς γνώσιν και κατάληψιν των κανόνων εκείνων, άτινα αντεξέτασα και παρέβαλα με τους ημετέρους ήχους.
      Ερ. Η εξωτερική Μουσική εις τι έχει σαφεστέραν την απόδειξιν;
      Απ. Εις το παρ’ αυτή λεγόμενον Ταμπούρι.
      Ερ. Πόσους περδέδες περιέχει το Ταμπούριον;
      Απ. Δεκαέξ, μετά του ίσου, ήτοι του ανεωγμένου περδέ. […] (Από την έκδοση)

      Κωδ. Εύδοξος: 4196 5247

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      • Έρως και Ψυχή 12.00

       Στάδια μυητικής εξέλιξης του Ανθρώπινου συνειδητού

       Σε επίμετρο ΟΜαγικός Αυλός του Μότσαρτ, Μια Ερμηνευτική προσέγγιση

       Συγγραφέας: Λεωνίδας Κοβάτσης | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 2010 | Σελίδες: 192 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

       Απόσπασμα από τον πρόλογο:

        Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Ένα μυητικό ταξίδι με τα περάσματα και τις επισταθμίες του. Γι’ αυτούς, φυσικά, που θέλουν να το βλέπουν έτσι. Τα περάσματα αυτά του ταξιδιού της ζωής μας δεν είναι παρά στάδια εξέλιξης της συνείδησης και κατ’ επέκταση της ψυχής μας. Ορισμένα από τα εξελικτικά αυτά στάδια του ανθρώπινου συνειδητού και πιο συγκεκριμένα της θηλυκής αρχής που το “γέννησε”, εξετάζουμε σ’ αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους αναζητούν το βαθύτερο νόημα που υπάρχει στις σχέσεις των δύο φύλων και πιο συγκεκριμένα στο πώς απρόσωπες και εγωκεντρικές ερωτικές σχέσεις μπορούν να μεταμορφωθούν σε σχέσεις προσώπου προς πρόσωπο. (. . .)

       • Ευριπίδη Ελένη-Θέατρο του Νότου 3.00

        Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο Εκδόσεις: ΕΛ.Ο.Τ(Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1996 Σελίδες: 48 (19*29) Μαλακό Εξώφυλλο

        Πρόγραμμα Θεάτρου. Περιέχει συλλογή ποιημάτων και άρθρων-δοκιμίων σχετικών με την Ελένη (Σεφέρης, Σαπφώ, Καμύ, Ελυάρ, Γκαίτε κ.α.)  Εικονογραφημένο με απεικονίσεις της Ελένης (Ντε Κίρικο, Σεζάν, Νταλί κ.α)

        • Ζωγράφειος Αγών- Μνημεία της Ελληνικής Λαογραφίας 35.45

         Ήτοι Μνημεία της Ελλ. Αρχαιότητος Ζώντα εν τω Νυν Ελληνικώ Λαώ

         Παραμύθια, Τραγούδια, Παροιμίες, Ιδιωματικές Εκφράσεις, Ήθη και Έθιμα, Αινίγματα, Δίστιχα, Κύρια Ονόματα, Δεισιδαιμονίες, Ύβρεις και Κατάρες, Μοιρολόγια κ.α Ένας Πραγματικός Λαογραφικός Θησαυρός!

         Συγγραφή: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 2004  Σελίδες: 544 (22*29) Σκληρό Εξώφυλλο

         Λεξικόν Της Σικίνου Και Τινών Άλλων Τόπων, Υπό Α. Πουλάκη \Λεξιλογιον Ίμβρου, Υπό Ν. Γλύκα
         Παραμύθια Και Άσματα Λεσβιάδος Διαλέκτου, Υπό Ανωνύμου\Συλλογή Εκ Σιτείας Της Κρήτης, Υπό Εμ. Λιλιμπάκη\Συλλογή Δημοτικών Παροιμιών Εν Νεαπόλει Μιραμβέλλου, Υπό Ν. Πολυχρονίδου
         Συλλογή Ασμάτων Ψαλλομένων Εις Άνω Αχαρνές, Υπό Ν. Χρηστινίδου\Δημοτικά Ανάλεκτα Του Χωριού Ρογδιας Της Κρήτης, Υπο Ιω. Ζωγραφάκη

         • Η <<Ηρωίς>> του Γεωργίου Αναξαγόρα Ναύτη 3.00

          Επιμέλεια: Αικατερίνη Παριώτου Εκδόσεις: Ιδιωτική (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1975 Σελίδες: 16 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

          Φιλολογικό δοκίμιο σχετικό με το ποίημα Ηρωίς  του Γ.Α. Ναύτη . Αναφέρεται στον πυρπολισμό του Οθωμανικού στόλου στο Νεόκαστρο

           

           

          • Η Oμοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα 20.00

            Τίτλος Πρωτότυπου: Greek Homosexuality Συγγραφέας: Dover Kenneth  Εκδόσεις: Χιωτέλλη (Κουλτούρα)  Ημ.Έκδοσης: 1990 Σελίδες: 335 Μαλακό Εξώφυλλο

           ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
           ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
           I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ II. Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΧΟΥ
           III. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ IV. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
           ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
           ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
           ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
           ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

           Κωδ: Εύδοξος 102125642

           • Η Αγία Ευρώπη-Δοκίμιο Πάνω στο Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Στοχασμό 3.00

            Συγγραφέας: Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Εκδόσεις: Διάλογος (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1975 Σελίδες: 1(12*17) Μαλακό Εξώφυλλο 

            • Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς- Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική 24.00

             Συγγραφέας: Εμμανουήλ Φαρλέκας Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 422 (18*24) Σκληρό Εξώφυλλο

              Απόσπασμα προλόγου: Η ένθερμος αφ’ ενός υποδοχή, ης έτυχε το προ διετίας εκδοθέν μουσικόν “Τριώδιόν” μου και αι ευμενείς υπέρ αυτού κρίσεις περισπουδάστων μουσικολόγων και δοκίμων ιεροψαλτών, αφ’ ετέρου δε η αξίωσις και αι παροτρύνσεις πλείστων εκ των λαβόντων το εν λόγω έργον μου, όπως προβώ εις την έκδοσιν της “Μεγάλης Εβδομάδος”, του “Πεντηκοσταρίου” και λοιπών συνθέσεών μου, παρέσχον μοι το θάρρος να αποταθώ προς τους απανταχού της Ελλάδος μουσικολόγους και ιεροψάλτας αναγγέλλων την έκδοσιν του παρόντος υπό τον τίτλον “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” λιτού έργου μου και ζητήσω την υποστήριξιν αυτών. Πράγματι δε τόσον οι εκτιμήσαντες τας προηγουμένας τύποις εκδοθείσας συνθέσεις μου, όσον και αι ευμενείς παρ’ αυτών πληροφορίας λαβόντες έσπευσαν εκθύμως δια της εν τοις συνδρομηταίς της παρούσης εκδόσεως εγγραφής αυτών να με ενθαρρύνωσιν, όπως επιληφθώ του έργου.
             Περιλαμβάνει δε η “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” μου, ως ανήγγειλα, ολόκληρον το Ασματικόν μέρος των από της εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου Ιερών Ακολουθιών εν πάση λεπτομερεία μετά της Τυπικής Διατάξεως αυτών, εις τρόπον ώστε ο χρησιμοποιών το βιβλίον μου τούτο Ιεροψάλτης να διευκολύνηται σπουδαίως εις την άμεμπτον και κανονικήν άσκησιν του έργου αυτού, διότι δεν θα περιέρχηται εις την ανάγκην να καταφεύγη εκάστοτε εις το Τυπικόν και εις διάφορα Μουσικά Βιβλία, ήτοι Δοξαστάρια, Ειρμολόγια, Ανθολογίας κ.τ.λ. προς εύρεσιν και εκτέλεσιν των διαφόρων Μαθημάτων και Τροπαρίων των Ασματικών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος.

             Περιεχόμενα

             Αφιέρωσις
             Αντί Προλόγου
             Σημείωμα περί ρυθμού και τινες παρατηρήσεις
             Της φωνής χρήσις, προφύλαξις, καλλιέργεια (σύντομ. μελέτη) Βιβλιοκρισίαι τινές επί του προεκδοθέντος Μουσ. Τριωδίου μου
             Τη Κυριακή των Βαΐων εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου)
             Τη Μεγάλη Δευτέρα πρωί: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
             Τη Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Τρίτης (Ακολουθία Νυμφίου)
             Τη Μεγάλη Τρίτη πρωΐ: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
             Τη Μεγ. Τρίτη εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης (Ακολουθία Νυμφίου)
             Τη Μεγ. Τετάρτη πρωΐ: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
             Τη Μεγ. Τετάρτη εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγ. Πέμπτης (Ακολουθία Νιπτήρος)
             Τη Μεγ. Πέμπτη πρωί: Ο Εσπερινός μετά της Θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου
             Τη Μεγ. Πέμπτη εσπέρας: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών (Όρθρος της Μεγ. Παρασκευής)
             Τη Μεγ. Παρασκευή πρωί
             Α’. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
             “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου” υπό Εμμ. Βαμβουδάκη
             Β. Ο Εσπερινός του Μεγ. Σαββάτου (Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως)
             Τη Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας. Ο Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος)
             Τω Μεγάλω Σαββάτω πρωί: Ο Μέγας Εσπερινός της Αναστάσεως μετά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου

             • Η Αθήνα στο Εδώλιο- Η Αντιδημοκρατική Παράδοση στη Δυτική Σκέψη 24.00

              Συγγραφέας: Jennifer Tolbert Roberts  Εκδόσεις: Χιωτέλλη (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 536 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

              ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ.ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
              ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εισαγωγή. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
              ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το αθηναϊκό πείραμα
              ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι πρώτες επιθέσεις κατά της Αθήνας
              ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δημοκρατία και φιλόσοφοι
              ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
              ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρωμαϊκές προσαρμογές
              ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανασύροντας τους Έλληνες από τη λήθη
              ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μοναρχικοί και Δημοκράτες
              ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η διαμάχη για την Αθήνα και τη Σπάρτη
              ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η αθηναϊκή δημοκρατία την εποχή των επαναστάσεων
              ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μετακινήσεις της άμμου
              ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
              ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άμπωτις και παλίρροια
              ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αθηναίοι και άλλοι
              ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
              Επίλογος: Το παλιό και το νέο
              ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

              • Η Αισθητική Κοινωνία-Αισθητικό Δοκίμιο 7.00

               Συγγραφέας: Ελευθέριος Πλατής Εκδόσεις: Ιδιωτική Έκδοση (Κουλτούρα ) Ημ.Έκδοσης: 1980 Σελίδες: 164 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

               Ο δοκιμιογράφος και κριτικός Ελευθέριος Ν. Πλατής γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1920. Πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Εργάστηκε στην μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Κύπρο και διατέλεσε επιθεωρητής μέσης εκπαίδευσης. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1933 στο περιοδικό Παιδική Εγκυκλοπαίδεια. Συνέταξε τη βιβλιογραφία του Κύπριου Ν. Νικολαϊδη και μετέφρασε R. M. Rilke (1985). Συνεργάτης των περιοδικών Ευθύνη, Ηπειρωτική Εστία και Νέα Εστία. Ο Ε. Ν. Πλατής πέθανε στην Αθήνα το 2003. Πηγή: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

               • Η Αμαρτία και η Λύτρωση στο Έργο του Νίκου Καββαδία 9.00

                Συγγραφέας: Λεωνίδας Κοβάτσης | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 2010| Σελίδες :184 (12*21) Μαλακό Εξώφυλλο

                Υπάρχει μια καθαρότητα μέσα στο πάθος που το ιεροποιεί και που τη λέμε εγρήγορση ή καλύτερα οριακότητα. Αντίθετα, η αποχαύνωση καθιστά το πάθος μιαρό που σημαίνει χωρίς όρια. Αυτή την ανόρθωση – μεταμόρφωση του πάθους από μιαρό σε ιερό προσπαθεί να πραγματώσει ο «Μαραμπού» σε όλα τα ταξίδια του, ψάχνοντας να βρει το όριο, «το σταυρωτό του νότου αστέρι». Αυτό, το σταυρικό και συνάμα λυτρωτικό στοιχείο του πάθους σαν ένα έσχατο χωροχρονικό σημείο αυτογνωσίας, αναζητά ο ποιητής «μεσάνυχτα χίλια μίλια περ’ από τις Εβρίδες».
                Προσεγγίζοντας (πάντοτε βιωματικά σαν ένας συνεπής ποιητής) αυτό το άσπιλο στοιχείο της ψυχής («το διάφεγγο βυθό και τ’ άγριο κύμα») οδηγείται σε μια διαρκή αυτοκατανόηση, σε ένα «διαρκή νόστο».
                Γιατί η λύτρωση είναι δρόμος και αυτό που τελικά είμαστε είναι ταξίδι. (Από το οπισθόφυλλο).

                • Η Αράχωβα Μεταξύ των Δύο Μεγάλων Πολέμων 8.00

                 Συγγραφέας: Γιάννης Λάμπρου | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 2000 | Σελίδες: 64 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

                 Μικρό Βιβλίο-Λεύκωμα,  πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε ασπρόμαυρο ματ χαρτί.

                 • Η Αρπαγή της Ευρώπης 20.00

                  Συγγραφέας: Γιάννης Σφακιανάκης  Εκδόσεις: Δίφρος (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1963 Σελίδες: 322 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

                  Τί έγραψε ο Τύπος: Αφηγητής από τους πιο χαρακτηριστικούς με ρεαλιστική και λυρική μαζί αίσθηση των πραγμάτων, Ο Σφακιανάκης στο βιβλίο του για την Ευρώπη παραμένει αυτό που είναι και στα δημιουργικά βιβλία του: ένας στοχαστικός παρατηρητής της γύρω μας ζωής, που συγκεντρώνει πολλές καθημερινές λεπτομέρειες και ξέρει να τις παρουσιάζει σαν μυθιστοριογράφος.(…)

                  (Ανδρέας Καραντώνης, Ραδιοπρόγραμμα 1963)

                  • Η Άρτα του Πολέμου και της Κατοχής Αναφορές και Μνήμες 16.00

                   Με Βάση το Ημερολόγιο του Ιερέως Σταύρου Παπαχρήστου

                    

                   Συγγραφέας: Κώστας Βάγιας |Πρόλογος: Βασίλης Κοντης Εκδόσεις: Κουλτούρα  Ημ. Έκδοσης: 2004 |Σελίδες: 280 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ /ΕΙΣΑΓΩΓΗ
                   ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /Ι. ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
                   ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /ΙΙ. ΞΕΣΠΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
                   ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΙΙΙ. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
                   ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /IV. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
                   ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /V. ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ. . .
                   ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /VI. ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
                   ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /VII. Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
                   ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/VIII. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
                   ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /IX. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
                   ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /X. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
                   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
                   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

                   Κατηγορίες

                   Καλάθι

                   Καλάθι

                   Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.