Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

 • Άσματα Δημοτικά της Ελλάδος 8.00

  Περιέχει τους στίχους 146 ηρωικών και 50 ποικίλης θεματολογίας, δημοτικών τραγουδιών. Από τις πρώτες καταγραφές που έχουν γίνει.

  Συγγραφέας: Σπυρίδωνας Ζαμπέλιος Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: Κέρκυρα 1852 (2008) Σελίδες: 174 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

  (Ο αποχαιρετισμός του νέου κλέφτου, Η έξοδος του Μεσολογγίου, Ο Χρήστος Μηλιόνης, Ρήγα Θούριος,Το μυρολόγι της Πάργας, Η ξενιτειά,  Ο τραγουδιστής και ο δράκοντας, Η κακή μάνα, Η υφάντρα κ.α)

   

  • Δημώδη Άσματα Γορτυνίας 12.00

   Εις Βυζαντινήν και Ευρωπαϊκήν Παρασημαντικήν

   Συγγραφέας: Κων/νος Αλέξανδρος Ψάχος  Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 1923 (2004) Σελίδες: 204(17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

   Περιεχόμενα

   Αφιέρωσις| Εικών του Θ. Κολοκοτρώνη|Εισφοραί υπέρ του έργου|Πρόλογος των εκδοτών|Πρόλογος του συγγραφέως
   ΑΣΜΑΤΑ
   Α’ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΛΠ.
   Οι Κολοκοτρωναίοι| Ο Θεοδωράκης Κολοκοτρώνης| Ο αποκεφαλισμός του Μωραγιάννη Δεληγιάννη| Η μάχη των Δερβενακίων| Ο σκλαβωμένος αητός| Η μάχη του Βαλτετσίου| Το Μοναστήρι της Αιμιαλούς και οι Κολοκοτρωναίοι| Η Βλάχα
   Β’ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΚΛΠ.
   Οι Κολοκοτρωναίοι| Ο Σαιντάγας| Ο Κάγκαλος| Η ανάκρισις της Ελένης| Η μάχη της Αράχωβας| Ο Μπιρμπιτσιώτης της Ζαχαριάς| Τα Κλεφτόπουλοα| Η Λεβεντιά| Γαμήλια| Η λιγερή| Το φιλί| Το μαντηλάκι| Η Γιαννούλα| Ο Βερεμιάρης| Η Ζωΐτσι| Η κόρη κι’ ο λεβέντης| Η περδικούλα του Μωρηά| Το μήλο της αγάπης| Η πέρδικα| Το δαχτυλίδι| Το Δερβισάκι| Η Ρούσσα| Το αμπέλι| Το Ρινάκι| Το χελιδόνι| Το παπάκι| Η Γαλαξειδιώτισσα| Η γειτονοπούλα| Τα κοριτσάκια του Μωρηά| Ο αγαπητικός| Τα τρία πουλάκια| Η Βασίλω| Η ξανθή| Το δέντρο| Το γιογκάρι| Ο ήλιος| Βασίλω ή Καλαματιανή| Ο ποταμός| Η Γαλαζανή| Η Μπιρμπιλομμάτα| Ρούσσα μ’ γκέγκε| Ο ξένος| Η Ρόιδω\ Η μαυριδερή\ Ο μαγεμένος εραστής| Το Μαργιόλικο| Η Παπαδούλα| Ο Γιάννος και η Μαρουδιά| Ο Ντερβίσης και η Κάντω| Μοιρολόγια
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Διάφορα άσματα| Διόρθωσις των κυριοτέρων παροραμάτων

   • Ζωγράφειος Αγών- Μνημεία της Ελληνικής Λαογραφίας 35.45

    Ήτοι Μνημεία της Ελλ. Αρχαιότητος Ζώντα εν τω Νυν Ελληνικώ Λαώ

    Παραμύθια, Τραγούδια, Παροιμίες, Ιδιωματικές Εκφράσεις, Ήθη και Έθιμα, Αινίγματα, Δίστιχα, Κύρια Ονόματα, Δεισιδαιμονίες, Ύβρεις και Κατάρες, Μοιρολόγια κ.α Ένας Πραγματικός Λαογραφικός Θησαυρός!

    Συγγραφή: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 2004  Σελίδες: 544 (22*29) Σκληρό Εξώφυλλο

    Λεξικόν Της Σικίνου Και Τινών Άλλων Τόπων, Υπό Α. Πουλάκη \Λεξιλογιον Ίμβρου, Υπό Ν. Γλύκα
    Παραμύθια Και Άσματα Λεσβιάδος Διαλέκτου, Υπό Ανωνύμου\Συλλογή Εκ Σιτείας Της Κρήτης, Υπό Εμ. Λιλιμπάκη\Συλλογή Δημοτικών Παροιμιών Εν Νεαπόλει Μιραμβέλλου, Υπό Ν. Πολυχρονίδου
    Συλλογή Ασμάτων Ψαλλομένων Εις Άνω Αχαρνές, Υπό Ν. Χρηστινίδου\Δημοτικά Ανάλεκτα Του Χωριού Ρογδιας Της Κρήτης, Υπο Ιω. Ζωγραφάκη

    • Περί του Σμυρναϊκου Μανέ-Πραγματεία 4.50

     Ως και Περί Ανευρέσεως Αιλίνου και Ελληνικών Εθίμων Διασωζωμένων Εισέτι Παρά τω Ελληνικώ Λαώ

     Συγγραφέας: Γεώργιος Φαιδρός | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: (1881) 1989 | Σελίδες: 48 | Διαστάσεις: (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

     Περιεχόμενα: Τοις αναγνώσταις / Περί του Σμυρναϊκού Μανέ ή του αρχαίου Μανέρω / Παράρτημα

     Απόσπασμα:

     Δημοσιεύοντας την παρούσαν γραμματείαν δεν αξιούμεν γνώσεις, αλλ’ εφ’ όσον ημίν εστί δυνατόν προστιθέμεθα απλώς να υποβοηθήσωμεν την διαλεύκανσιν ζητήματος, προς ο δεν εδόθη μέχρι τούδε προσοχή. Έσται δε ημίν ο λόγος περί του αρχαίου μουσικού ήχου Μανέρωτος, όστις καθ’ ημάς δεν είναι άλλος ειμή ο Σμυρναϊκός Μανές.

     Η λέξις Μανές παράγεται εκ του Μανέρως κατά συγκοπήν της συλλαβής ρω. Κατά τους αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήτο θλιβερός ήχος ή μάλλον ερωτική θρηνωδία λεγόμενος και ολοφυρμός ή Λίναιος θρήνος· διότι δια του ήχου τούτου η ερωμένη του Λίνου εθρήνησε τον θάνατον αυτού ορμώμενη από τους εν σπαργάνοις τότε αρχικούς ήχους και τα ολιγόστιχα άσματα· καθ’ ότι τα πρώτα δοκίμια της ποιήσεως ήσαν αναμφιβόλως άσματα μικρά άτινα εδήλουν εν ολίγοις στίχοις απλώς και αφελώς το αίσθημα υφ’ ου κατείχετο η ψυχή· έψαλλον δε οι γεωργοί και αμπελουργοί μονοτόνως και αφελώς τα αισθήματα αυτών.
     Το άσμα τούτο εψάλλετο και εν Αιγύπτω· ο δε Ηρόδοτος ρητώς σημειοί ότι το πρώτον εψάλη επί τω αώρω θανάτω, και προς τιμήν του μονογενούς υιού του πρώτου βασιλέως της Αιγύπτου, όστις ονομάζετο Όσιρις ως μανθάνομεν παρά του Πλουτάρχου. […]
     • Συλλογή Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών του Εmile Legrand- Recueil De Chansons Populaires Grecques Par Emile Legrand 16.00

      Συγγραφέας: Εmile Legrand- Αιμίλιος Λεγκραντ | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 2001 | Σελίδες: 420  (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

      H Μοναδική Συλλογή του Επιφανέστερου Γάλλου Ελληνιστή του 19ου αι. Emile legrand, Συγγραφέα του Έργου Ελληνική Βιβλιογραφία (διατίθεται και αυτό από τις εκδόσεις μας)  με Ιστορική Εισαγωγή και Δίγλωσση Παράθεση των Ποιημάτων.

      • Τραγούδια Εθνικά 20.00

       Συγγραφέας: Αντώνιος Μανούσος | Εκδόσεις: ( Νότη Καραβία) Κουλτούρα|  Ημ.Έκδοσης: 1850 | Σελίδες: 327 (15*22) Μαλακό Εξώφυλλο:

       Η πρώτη συστηματική καταγραφή των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Με σχόλια και αισθητική ανάλυση του κάθε τραγουδιού

       Κατηγορίες

       Καλάθι

       Καλάθι

       Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.