Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

 • Αστυγραφία Θεσσαλονίκης 9.50

  Ήτοι Τοπογραφική Περιγραφή της Θεσσαλονίκης

  Συγγραφέας: Μιχαήλ Χατζη-ΙωάννουΕκδόσεις: Κουλτούρα Ημ. Έκδοσης: 1880 (ανατύπωση 1978) | Σελίδες: 114 (14*21) Μαλακό  Eξώφυλλο

  Απόσπασμα προλόγου:

  Είς την σύνταξιν του παρόντος εγχειριδίου εχρησίμευσε μοι πρώτιστα και ιδία η σοφή πραγματεία του Τάφελ η επιγραφομένη, Dissertatio geographica de Thessalonica eiusque agro 1839. Η πραγματεία αυτή τοσούτον σοφώς και επιμελώς εκτίθησι τα της Θεσσαλονίκης πράγματα, ώστε δεν θα έχει τις να προσθέσει πάρα πολλά, εάν εις το μέλλον πειραθή τοπογραφίαν τινά της Θεσσαλονίκης. Φως τι επί της τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης, και ιδία επι της ιστορίας των τειχών, διαχέουσι και οι επιγραφαί ας εδημοσίευσεν ο κ. Duchesne, εν τω συγγράματι Une mission a mont Athos, το οποίον απαρτίζει τον πρώτον νόμον της Bibliotheque des ecoles Francaises d’ Athenes et de Rome 1876. Εν τούτω τω συγγράματι, ποιείται επίσης ο κ. Duchesne εκτενή περιγραφήν των τειχών, ην μετεφράσαμεν ολόκληρον, ως και διαφόρους γνώμας του συνταξειδιώτου αυτού κ.Bayet.

  Κατηγορίες

  Καλάθι

  Καλάθι

  Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.