Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Βλέπετε 1–18 από 28 αποτελέσματα

 • Archaeological Αtlas of Mycenae
  1 vol. (X-70 p.-[39] p. of pl. : portr., couv. ill. ; 43 cm. Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία Αθήνα 2003 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (32*45) ΙSBN 9608145406 ISSN110577855

  Ο«Ατλας των Μυκηνών», ο οποίος άρχισε να παρασκευάζεται πριν από 12 χρόνια (Έργον 1991, 11), από την Αρχαιολογική Εταιρία και την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, υπό την διεύθυνση του Ακαδημαϊκού κ. Σπύρου Ιακωβίδη. Πρόκειται για γεωγραφικούς χάρτες της περιοχής των αρχαίων Μυκηνών, πάνω στους οποίους δηλώνονται όσα αρχαία, ή λείψανα αρχαίων, έχουν ανασκαφεί ή ήσαν πάντοτε ορατά, τάφοι, τείχη, δρόμοι, οικοδομήματα. Πρόδρομος του μεγάλου αυτού έργου, το οποίο θα σας περιγράψω είναι «Οι χάρτες των Μυκηνών» («Karten von Mykenai»), που εκδόθηκαν το 1984 στο Βερολίνο, με χαρτογράφηση του Γερμανού λοχαγού του πυροβολικού Bernard Steffen και αρχαιολογικό υπόμνημα του επίσης Γερμανού, και κατόπιν Διευθυντού του Επιγραφικού Μουσείου Habbo Gerhard Lolling (1888-1894). Την πρώτη αυτή και μόνη έως σήμερα αρχαιολογική χαρτογράφηση των Μυκηνών αποτελούσαν δύο μόνον χάρτες, ο ένας της ακροπόλεως υπό κλίμακα 1:750 και ο δεύτερος της περιοχής των Μυκηνών υπό κλίμακα 1:12.500.

  Η σημερινή χαρτογράφηση που εκδίδει η Αρχαιολογική Εταιρεία, «Archaeological Atlas of Mycenae», που διαιρείται σε δύο μέρη: Το πρώτο περιέχει την περιοχή των Μυκηνών σε 12 φύλλα, υπό κλίμακα 1: 5000 και αρκετούς άλλους μικρότερους χάρτες οι οποίοι περιέχουν περιοχές με μεγάλη πυκνότητα αρχαίων λειψάνων. Το δεύτερο μέρος περιέχει την χαρτογράφηση της Ακρόπολης των Μυκηνών σε ένα φύλλο υπό κλίμακα 1:1000. Το φύλλο αυτό αναλύεται σε άλλα φύλλα που περιέχουν τμήματα του γενικού, υπό κλίμακα 1: 400.

  Οι χάρτες του ʼτλαντος συνοδεύονται από εκτεταμένο υπόμνημα το οποίο αποτελείται από συστηματικές μελέτες για την τοπογραφία και τα μνημεία των Μυκηνών, του Σπύρου Ιακωβίδη, των κυρίων Elizabeth French και Kim Shelton και των J. Lavery, Ch. Ioannides και A. Jansen. Οι μελέτες περιέχουν το χρονικό των παλαιών περιγραφών των Μυκηνών από τους περιηγητές, με την ειδική βιβλιογραφία τους και χρονολογικό πίνακά τους. Ακόμη περιγράφονται η ακρόπολη ως σύνολο, η ερευνημένη περιοχή της, η γεωλογία των Μυκηνών, το σύστημα των αρχαίων δρόμων της περιοχής, τα σπίτια, οι θαλαμωτοί τάφοι. Η πλούσια περί Μυκηνών βιβλιογραφία το έργο.

  Ο «ʼτλας των Μυκηνών» είναι το πρώτο έργο αυτού του είδους που εκδίδεται στην Ελλάδα. Ο μεγάλος πρόγονός του, οι «Karten von Attica» με τους θαυμάσιους γεωγραφικούς χάρτες, πολύτιμους σήμερα για τη γνώση του τόπου που έχει έντονα αλλοιωθεί, και τα σοφά υπομνήματα του Milchoeffer και άλλων, αποτελεί έργο της γερμανικής επιστήμης. Ο «ʼτλας των Μυκηνών», έργο κατά μεγάλο μέρος Ελλήνων, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Εταιρείας στην αρχαιολογική χαρτογραφία. Για να συνεχισθεί όμως η προσπάθεια με άλλα έργα χρειάζεται η πρόθυμη επιστημονική συνδρομή των Ελλήνων αρχαιολόγων.

  Η κοπιαστική και λεπτή εργασία της σχεδίασης των χαρτών και η προετοιμασία για την εκτύπωσή τους έγινε στην εταιρεία από τον συνεργάτη της κ. Ευάγγελο Ολύμπιο.

  Archaeological Atlas of Mycenae

  by Sp. Iakovidis, E.B. French, et al

  Condition: Brand new


  The Archaeological Society at Athens Library Series, No. 229. In English. Soft cover, 31 cm, 136 pp., 12 col. maps, 9 col. plans, 27 figs.; net weight 1560 gr.

  Maps of ancient Mycenae, on which are marked ancient ruins, excavated or still visible: tombs, walls, streets, buildings. The precursor of this great work was «Karten von Mykenai», published in Berlin by Bernard Steffen and Habbo Gerhard Lolling (1888-1894): «Karten von Mykenai» contained only two maps, one of the citadel (scale 1:750) and one of the wider region of Mycenae (scale 1:12500). The new mapping is divided into two parts: the first contains the region of Mycenae in 12 sheets (scale 1:5000) and the other one smaller maps, which contain areas with high density of ancient relics. The second part contains the citadel of Mycenae in a single sheet on a scale 1:1000. This sheet is analyzed to other sheets which contain parts of the general, on a scale 1:400. The Atlas maps are accompanied by an extensive memorandum, which consists of systematic studies on the topography and monuments of Mycenae (by Spyros Iakovides, Elizabeth French, Kim Shelton, J. Lavery, Ch. Ioannides and A. Jansen). These papers include a chronicle of old Mycenae descriptions by travelers, special bibliography and chronological tables. The citadel is also described as a whole, as well as the excavated area, the geology of Mycenae, the ancient system of roads in the area, the houses, the chambered tombs. The rich general bibliography completes the Atlas.

  • Athens: The ancient heritage and the historic cityscape in a modern metropolis 80.00

   Εξαιρετική Κατάσταση Αθήνα 1994 Νο.140 σελ. 448 Σκληρό Εξώφυλλο Μεγάλο Σχήμα Excellent condition

   • ISBN-10: 9607036417
   • ISBN-13: 978-9607036414

    

   • Αθήνα-Εισαγωγή Εις τα Κλασσικάς Σπουδάς 16.00

    Συγγραφέας: Gow-Reinach, Γκόου Ρεινακ Μετάφραση: K.Δ. Ελευθερουδάκης Εκδόσεις: Ελευθερουδάκη-Νίκα (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 1938 Σελίδες: 500 (14*21) Σκληρό Εξώφυλλο

    Μέρος Πρώτον: Τα Κλασσικά Κείμενα

    Α’ Το Ελληνικόν Αλφάβητον Β’ Το Λατινικόν Αλφάβητον Γ’ Τα βιβλία και αι Εκδόσεις Δ’Ιστορία των Κλασσικών Χειρογράφων ‘Ε Νεότεραι Βιβλιοθήκαι Στ Κριτικά Σημειώματα Ζ’ Κριτική των Κειμένων Η’ Διάσημοι Φιλόλογοι Θ’ Διάλεκτοι και Προφορά

    Μέρος Δεύτερον: Η Ελλάς Μέρος Τρίτον:Η Ρώμη  Μέρος Τέταρτον: Το Θέατρο

     

     

     

    • Ακρωτήρι Θήρας Είκοσι Χρόνια Έρευνας 1967-1987 Επιστημονική Συνάντηση 19-20 Δεκεμβρίου 1997 35.00

     Αθήνα 2008 Αρ. 257 σελ.540 μεγάλο σχήμα, Μαλακό Εξώφυλλο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Κατάσταση ΙSBN9789608145719

     Οι 25 ειδικές  μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό καίρια ζητήματα της Αρχαιολογίας του ακρωτηρίου: παραγωγή αγαθών, μετρολογία, διατροφή, αποθήκευση αγαθών, τέχνη, θρησκεία, εξωτερικές σχέσεις, σύγχρονη τεχνολογία και τα Αρχαία του Ακρωτηρίου.

      

     • Ακρωτήρι Θήρας Οι τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας 55.00

      Αθήναι 1994  σελ. 420 συν 60(πίνακες)  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(21*29) ISBN 9789607036438 ISSN1105-7785

      (. . .) Η μελέτη αυτή διαπραγματεύεται τις τοιχογραφίες της Δυτικής Οικίας, που ανακαλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στις ανασκαφικές περιόδους των ετών 1971 και 1972. Στις σημαντικότερες από αυτές συγκαταλέγονται η περίφημη Μικρογραφική Ζωοφόρος και οι τοιχογραφίες των θαλαμίσκων πλοίου, των ψαράδων, της «Ιέρειας» και των αγγείων με τα κρίνα. Ωστόσο ξεχωριστή θέση κατέχει η Μικρογραφική Ζωοφόρος, που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της αρχαιολογίας του προϊστορικού Αιγαίου. (. . .)

      • Αμοργός ΙΙ Οι αρχαίοι Πύργοι 35.00
       Αθήνα 2005 αρ. 239, σελ. 396 (28*21) Μαλακό εξώφυλλο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση ΙSBN 9789608145511
       Το μοναδικό αρχαίο μνημείο που στέκεται όρθιο στην Αμοργό είναι ο μνημειακών διαστάσεων πύργος ‘σ το Χωριό’, ο πολυθρύλητος Πύργος του Βασίλη, στην ύπαιθρον χώραν της αρχαίας πόλεως της Αρκεσίνης, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.
       Μολονότι είναι γνωστός στην διεθνή βιβλιογραφία από το 1843, οι πρώτες συστηματικές εργασίες για την διάσωσή του από την φθορά του χρόνου, την βλαπτική επενέργεια των υπεραιωνόβιων θάμνων και τις ανθρώπινες επεμβάσεις, άρχισαν μετά από εκατόν πενήντα χρόνια, το 1993, χάρις στο χρηματικό κονδύλιο του Υπουργείου Αιγαίου.
       Οι πολύχρονες και πολύμορφες προσπάθειες για την “έκδοση μικρού χρηματικού κονδυλίου δια τον καθαρισμόν του μνημείου”, ήταν “σαν των Τρώων, των συφοριασμένων”: οι αιτήσεις, από το 1973, προς τους αρμοδίους φορείς, ακόμα και οι προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις, παρέμειναν επί είκοσι έτη αναπάντητες, αφού, ο τελευταίος μόνιμος κάτοικος του πύργου, ο θρυλικός “αράπης που φύλαγε τον θησαυρό στον πύργο του Βασίλη”, δεν υποσχόταν λαμπερό χρυσό και δημοσιότητα.
       Ωστόσο, από το 1983, με την έγκριση της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, δοκιμάζαμε κάθε καλοκαίρι, μόνον με την εθελοντική εργασία των φυλάκων Μ. Δεσποτίδη και Σ. Γιαννακού να ελευθερώσαμε, προσωρινά τουλάχιστον, την πρόσβαση στο μνημείο και να απαλλάξομε τους τεράστιους κρεμάμενους λίθους από τον καταστρεπτικό εναγκαλισμό των αυτοφυών. Έτσι,
       “κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι,
       παίρνουμ’ επάνω μας, κι αρχίζουμε
       να ‘χουμε θάρρος και καλές ελπίδες”.
       Πράγματι, το 1993, το Υπουργείο Αιγαίου ανταποκρινόμενο και στον διακαή πόθο των κατοίκων της Κάτω Μεριάς για την “αναστήλωση του πύργου”, ενέκρινε χρηματικό κονδύλιο (1.500.000 δρχ.) για την “ανάδειξη” του μνημείου.
       Χάρις στην συνεχή, επί δεκαετία (1993-2002), ετήσια χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν χρονοβόρες και δαπανηρές εργασίες αποψίλωσης, εκτεταμένοι επιφανειακοί καθαρισμοί, συντήρηση και στήριξη ετοιμόρροπων λίθων, μεταφορά εκτός του μνημείου πεσμένων οικοδομικών μελών, καθώς και η απαραίτητη για την “ανάδειξή” του επιστημονική έρευνα. Έτσι, όχι μόνον άλλαξε ριζικά η εικόνα του μνημείου, αλλά έγινε προσιτό και στους πολυάριθμους επισκέπτες.
       Η έναρξη των εργασιών διάσωσης, έρευνας και μελέτης του μνημείου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολυσήμαντη προεργασία του φίλου αρχιτέκτονα Μανόλη Κορρέ, ο οποίος το 1974, παρά τις απερίγραπτες δυσκολίες αποτύπωσε τον πύργο και τα παρακείμενα νεώτερα και αρχαία κτίσματα. Τα ακριβέστατα και εύγλωττα σχέδιά του στάθηκαν έκτοτε πολύτιμος σηματωρός και εφαλτήριον.
       Από το 1999, χάρις στην χορηγία του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, συνεχίστηκαν οι ερευνητικές και ανασκαφικές εργασίες, η αρχιτεκτονική αποτύπωση, οι καθαρισμοί, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, έγινε ορθοφωτογράφηση και αεροφωτογράφηση του μνημείου και το 2000 κυκλοφορήθηκε πλούσια εικονογραφημένο ενημερωτικό φυλλάδιο.
       Όπως εμφαίνεται από την αναδρομή στην παλαιότερη έρευνα (Ι.), στις μνείες του μνημείου στην επιστημονική βιβλιογραφία, μεταξύ των κυριοτέρων λόγων που επέβαλαν την παρούσα έκδοση, ήταν η διαπίστωση, ότι, στην κατ’ εξοχήν εποχή της εικόνας, οι γνώσεις μας για το μνημείο ουσιαστικά στηρίζονταν σε ελάχιστες -πέντε μόνον- φωτογραφίες. Έτσι, μολονότι τόσον οι εργασίες μεταφοράς εκτός του μνημείου όλων των πεσμένων οικοδομικών μελών όσον και η συντήρηση και η ανάταξη των τοίχων, βρίσκονται εν εξελίξει, θεώρησα σκόπιμο, πριν από την τελική διεπιστημονική δημοσίευση των αποτελεσμάτων, να εκθέσω εν συντομία την πορεία των εργασιών από το 1993 έως το 2002 (ΙΙ.), σχεδιαστικά και φωτογραφικά τεκμηριωμένη. […] (Από τον πρόλογο της συγγραφέως)

       Περιεχόμενα

       ΠΡΟΛΟΓΟΣ
       ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
       ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
       ΜΕΡΟΣ Α
       Ο ΠΥΡΓΟΣ “στο ΧΩΡΙΟ” – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ
       Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1843 – 2002)
       Ludwig Ross (Λουδοβίκος ‘Ροσς) 1841 [= 1843]
       Εμμανουήλ Ιωαννίδης (1852,1857)
       Αντώνιος Μηλιαράκης (1884)
       R.M Dawkins-A.B. Wace (1906)
       1908-1956
       J.H. Young (1956)
       Μ. Κορρές (1974)
       L. Haselberger (1978)
       M.-Fr. Boussac – G. Rougemont (1983)
       Λ. Μαραγκού (1993-2002)
       II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1993-2002)
       1983-1992
       1993
       Χώρος Α του μνημείου και αυλή
       1994
       Αυλή
       1995
       Αυλή: προστασία και συντήρηση πλευρικών τοίχων
       Αποξήλωση χωραφότοιχων και νεωτέρων κτισμάτων
       Αυλή
       Κινητά ευρήματα
       Εργασίες εκτός του μνημείου
       Χώρος ανατολικά του Α. τοίχου της αυλής
       Κινητά ευρήματα
       Περιοδείες
       1996
       Κυρίως πύργος
       Εργασίες συντήρησης: κυρίως πύργος – αυλή
       Καθαρισμοί
       Κινητά ευρήματα
       Εργασίες εκτός του μνημείου
       ΝΔ του κυρίως πύργου
       Κινητά ευρήματα
       ΒΔ του κυρίως πύργου και της αυλής
       Ανατολικά του θυραίου τοίχου της αυλής
       Τοπογραφικό
       Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
       Περιοδείες στην μείζονα περιοχή
       ΒΔ του πύργου: χωράφι της Αγιάς Τριάδας
       Μυρίζοντας – Χαλεπά – Λαγκάδα
       1997
       Κυρίως πύργος (τύρσις)
       Στερεώσεις και ανατάξεις λίθων
       Κυρίως πύργος
       Αυλή
       Κινητά ευρήματα
       Κυρίως πύργος (τύρσις)
       Αυλή, ΝΔ. τμήμα
       Εργασίες εκτός του μνημείου
       Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
       1998
       Αυλή: Καθαρισμός ΝΔ. τμήματος, ανάταξη Δ. τοίχου και Δ. θυρίδος
       Έκθεση για την ανάταξη της Δ. θυρίδας (υπό Γ. Π. Αντωνίου)
       Επιφανειακοί καθαρισμοί εκτός του μνημείου
       Χώρος Α του μνημείου: οικοδομικά λείψανα και κινητά ευρήματα
       Καθαρισμοί – Διάλυση χωραφότοιχων
       Διαχωριστικός χωραφότοιχος ΝΑ του πύργου
       Βορείως του Β. τοίχου της αυλής
       Το ΒΑ του πύργου Νεωτέρων χρόνων κτιριακό συγκρότημα
       1999
       Χώρος Α του μνημείου
       Εργασίες Α της οικίας ανασκαφής
       Αεροφωτογράφηση και γεωμετρική τεκμηρίωση
       Έκθεση για την Γεωμετρική τεκμηρίωση του πύργου (υπό Γ. Ν. Μακρή)
       2000-2002
       ΙΙΙ. ΠΡΟΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
       Η χρονολόγηση του μνημείου
       Το χρηστικόν κάλλος του μνημείου
       ΜΕΡΟΣ Β
       ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
       ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
       1. Η έρευνα (1843-2002)
       2. Κατάλογος των αρχαίων πύργων
       Περιφέρεια Αρκεσίνης (Κάτω Μεριάς)
       Κατάλογος αρ. [1-6]
       Ο πύργος του Βασίλη στο Χωριό
       Ο πύργος του Γιαννούλη
       Το Πυργί
       Μαύρη Μύτθη
       Κορνακοπός
       Της Αρμένισσας
       Περιφέρεια μεταξύ Αρκεσίνης και Μινώας
       Περιφέρεια Μινώας
       Κατάλογος αρ. [7-13]
       Παλιοκκλησά
       (Τα) Βιγλιά
       Αγία Βαρβάρα στο Βουνί
       Τερλάκι, Άης Γιώργης
       Λέλης – Ελληνικά
       Ρίχτι, Άης Γιώργης
       Ρίχτι, Άης Γιάννης Πρόδρομος
       Περιφέρεια Αιγιάλης [14-24]
       Κατάλογος αρ. [14-18]
       Άης Παύλος
       Βορεινά – Ελληνικό
       Νερόλακκα
       Άης Στέφανος
       Αστράτηος
       Περιοχή Όξω Μεριάς
       Κατάλογος αρ. [19-24]
       Ασφοντηλίτης
       Ασφοντηλίτης – Χάλαρα
       Ασφοντηλίτης – Χάλαρα – Ρίζα
       Όξω Μεριά
       Παλιόκαστρο
       Παλιόπυργος
       ΠΙΝΑΚΕΣ 1-2: Αντιστοιχία αριθμών καταλόγου πύργων με χάρτες 1983 και 2002
       3. Χρονολόγηση και προορισμός των Πύργων
       4. Νησιωτικά Οχυρά: Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
       ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ: Ι – V
       I. ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: ονόματα αρχαία και γεωγραφικά, λέξεις και τεχνικοί όροι
       II. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΡΓΟΥ κατά IG XII 7 και IG XII 7, Suppl.
       III. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ κατά IG XII 7 και IG XII 7, Suppl.
       IV. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ
       V. ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΑΜΟΡΓΙΝΩΝ
       SUMMARY
       ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

       • Αρχαιολογικά Θέματα Δίτομο 30.00
        Εξαιρετική Κατάσταση Δύο τόμοι 496 συν 396 σελ.  (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο Αρ. 272, 273 ISBNSET 9789608145894
        Η έκδοση των δύο τόμων με επιφυλλίδες της Σέμνης Καρούζου είναι προσφορά της Αρχαιολογικής Εταιρείας ενός πολύ σημαντικού πνευματικού έργου, αγνώστου εντελώς στους σημερινούς αρχαιολόγους και φιλότεχνους. Η τελευταία επιφυλλίδα δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 1965, πριν από 46 χρόνια, σχεδόν μισόν αιώνα. Λίγοι είναι σήμερα που την είχαν διαβάσει και ακόμη πιο λίγοι εκείνοι που είχαν διαβάσει και την πρώτη, της 12 Ιουνίου 1950, πριν 61 χρόνια. Τα κείμενα των εφημερίδων έχουν κατά κανόνα εφήμερο χαρακτήρα και χάνονται, σχεδόν ευθύς, στη λησμονιά. Λίγα ξεχωρίζουν, φιλολογικά, ιστορικά, τεχνοκριτικά, λιγότερα ακόμη πολιτικά, αλλά σχεδόν όλα ακολουθούν τη μοίρα του χαρτιού όπου τυπώθηκαν. Η αναζήτησή τους στα αρχεία των εφημερίδων ήταν και είναι πολύ δύσκολη· απαιτεί πολύ χρόνο που σήμερα διατιμάται ακριβά. Των εδώ κειμένων της Σέμνης Καρούζου είχα διατηρήσει πολλά της Ελευθερίας από τα φοιτητικά μου χρόνια, αρκετά μου έδωσε η Έβη Τουλούπα, την οποία ευχαριστώ για το συνεχές ενδιαφέρον της. Τα υπόλοιπα, άτακτα και ορισμένα ελλιπή, βρέθηκαν στα χαρτιά της συγγραφέως τους και σχηματίστηκε σχεδόν πλήρης η συλλογή τους. Υπάρχουν και άλλα, λίγα οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι δυνατόν να οριστεί ο χρόνος της δημοσίευσής τους για να αναζητηθούν. Είναι έλλειψη, πιστεύω μικρή, που ίσως στο μέλλον κάποιος αρχαιολόγος “φανατικός για γράμματα” την αναπληρώσει. (…) (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

        Περιεχόμενα

        Η δημιουργική όραση
        Η Αθήνα και τα παλιά της κτίρια
        Εύρημα των αμερικανικών ανασκαφών
        Ένας γιατροφιλόσοφος της Αναγέννησης
        Ένας Άγγλος ανθρωπιστής
        Στις νέες οικοδομές της Αθήνας
        Οι Έλληνες στην Ισπανία
        Εντυπώσεις ενός Ελβετού
        Από μια περιήγηση στην Πελοπόννησο
        Προβλήματα της αναστήλωσης των αρχαίων
        Η αρχαϊκή κόρη της Λυών
        Μελέτες για το Θησείο
        Ένα πρόβλημα της τέχνης
        Ένα αρχαίο τέμενος
        Ο Γιάννης Κεφαληνός
        Ο Ασκληπιός στη Ρώμη
        Το Μουσείο Θερμών της Ρώμης
        Η Ηγησώ στον Κεραμεικό
        Ο Ηρακλής στο σατυρικό δράμα
        Ο αμφορεύς της Ελευσίνας
        Μία μεγάλη δωρεά
        Οι αρχαίες τραγωδίες
        Ένας παραλληλισμός. Προτομές αρχαίες και νέες
        Ο Αρισταίος
        Το “Ετρουσκικό αγγείο”
        Ο Λαοκόων
        Ο μύθος του Τηρέα
        Γκαίτε και αρχαίοι
        Ναυάγια στην αρχαιότητα
        Το Μουσείο της Φερράρας
        Η οδός Τριπόδων
        Ο βαρώνος Στάκελμπεργκ
        Ο κρατήρ του Βιξ
        Αρχαϊκοί Κούροι
        Ο Ζεύξις στην Πέλλα
        Οι αρχαϊκοί Κούροι και η “λανθάνουσα κίνησίς” των
        Ο αθηναϊκός Κεραμεικός
        Η νέα αίθουσα του μουσείου
        Η μορφή του Αίαντα στην αρχαία τέχνη
        Τα 100 χρόνια ενός μεγάλου Μουσείου
        Τα διπλά αρχαία
        Θρακικές μελέτες
        Αρχαία μνημεία της Κέρκυρας
        Η μνημειακή πλαστική
        Τα ευρήματα της Βραυρώνος
        Η Σφίγγα της Αίγινας
        Επαναπατρισμός αριστουργημάτων
        Στο Μουσείο του Βερολίνου
        Στο Εθνικό Μουσείο
        Το “δημόσιον σήμα”
        Η Τελέσιλλα και το Άργος
        Ο Δεινοκράτης και ο Άθως
        Η κόρη της Νιόβης
        Τα χορηγικά ανάγλυφα
        Τα αρχαία Ανθεστήρια
        Ο κλασσικισμός και ο Κλεάνθης
        Ο νέος της Γκρόττα Φερράτα
        Το κοιμητήρι της Ρώμης
        Προαριστοφάνειοι χοροί πουλιών
        Η ελληνικότητα της Ρώμης
        Via della Greca
        Τα Μουσεία του Καπιτωλίου
        Το Ιλίου Μέλαθρον
        Οι ιππείς της Δωδώνης
        Γεροντολογία
        Οι αρχαίοι Έλληνες και τα γηρατειά
        Η χρονολόγηση αρχαίων έργων
        Ο θάνατος του Βίνκελμαν
        Η Εριφύλη του Λέτσε
        Η Διοτίμα του Συμποσίου
        Οι γλαύκες της Πύλου
        Ελληνικά έργα στη Βασιλεία
        Ο Έρασμος
        Ο Ηρακλής στον Άδη
        Τα Μουσεία του Μονάχου
        Παλαιά πρόσωπα και πράγματα
        Το Μουσείο της Φλωρεντίας
        Ο Πλάτων του Λαυρεντίου
        Κίβδηλα “αρχαία” έργα
        Η καύση των νεκρών
        Νέμεσις, η αδυσώπητη θεά
        Ο χορός των Ωρών
        Τα αρχαία χάλκινα αριστουργήματα
        Μαρμάρινες σαρκοφάγοι

        Λεπτομέρειες

        ΙSBN9789608145900

         

        • Βεργίνα ΙΙ Ο Τάφος της Περσεφόνης 17.00

         Αθήνα 1994 Αριθ. 138 Εξαιρετική κατάσταση σελ. 158    ΙSBN 9607034336

         Ύστερα από την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα, το 1977, δημοσίευσα μια πρώτη έκθεση στα “Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών” και στη συνέχεια πολλά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Η συνέχιση των ανασκαφών τα επόμενα χρόνια αποκάλυψε έναν ακόμη ασύλητο βασιλικό τάφο, άλλους συλημένους μακεδονικούς τάφους, το θέατρο των αρχαίων Αιγών, έναν μικρό ναό, μεγάλο τμήμα του τείχους της πόλης, και λείψανα οικοδομημάτων, ιδιωτικών και δημόσιων. Το ενδιαφέρον τόσο των αρχαιολόγων, όσο και του ευρύτερου κοινού, με οδήγησαν στην απόφαση να εκθέσω τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών σε ένα βιβλίο, που εκδόθηκε το 1984 και είχε τίτλο: “Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι και οι άλλες αρχαιότητες”. Στον πρόλογο εκείνου του βιβλίου εξηγούσα τους λόγους που δικαιολογούσαν την έκδοσή του. Έγραφα: “Έκρινα λοιπόν ότι απέναντι στο πολύ θερμό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από κάθε μεριά, δεν έχω το δικαίωμα να σταθώ αδιάφορος. Ο δεύτερος λόγος είναι για μένα πιο ουσιαστικός. Γνωρίζω πως η επιστημονική επεξεργασία του υλικού, η μελέτη του και η τελική δημοσίευση θα απαιτήσουν μακρότατο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ μόνο σύντομες ανασκαφικές εκθέσεις μπορούν να δημοσιεύονται, απ’ όπου θα αντλούν όλοι τις πληροφορίες που χρειάζονται. Αλλά, γνωρίζοντας από προσωπική πείρα πόσο βασανιστικό είναι να υποχρεώνεσαι να προχωρείς στην έρευνα χωρίς τη βοήθεια στοιχείων που γνωρίζεις πως υπάρχουν, θεωρώ υποχρέωσή μου απέναντι στους άλλους ερευνητές να προσφέρω μια πρώτη, συνοπτική, αλλά υπεύθυνη παρουσίαση των ευρημάτων, ελπίζοντας πως δεν θα γίνει κατάχρηση αυτής της προθυμίας μου”. […]
         Πρόλογος
         Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΜΠΑ
         Τοποθεσία και ιστορία της έρευνας
         Το κτίσμα και τα κινητά ευρήματα
         ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΗ
         Η παράσταση του βόρειου τοίχου
         Η καθιστή μορφή του ανατολικού τοίχου
         Οι μορφές του νότιου τοίχου
         Το προσχέδιο
         Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
         Το θέμα και τα πρόσωπα
         Προγενέστερες και σύγχρονες παραστάσεις
         Μεταγενέστερες παραστάσεις
         Το θέμα της αρπαγής σε άλλες παραστάσεις
         Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
         Βασικές αισθητικές έννοιες της αρχαίας ζωγραφικής
         Η σύνθεση
         Το σχέδιο
         Το χρώμα
         Σύγκριση με τοιχογραφίες άλλων τάφων
         ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
         Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
         Συντομογραφίες
         Σημειώσεις
         Κατάλογος έγχρωμων πινάκων και εικόνων
         • Βραυρών Die Tonstatuetten aus dem Heiligtum der Artemis 30.00

           Αθήνα 2009, Νο. 263 (28*21) 303 σελ.  Μαλακό Εξώφυλλο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση ISBN 978-960-8145-77-1 

          Γλώσσα: Γερμανικά

          • Γλας II Η ανασκαφή 1981-1991 25.00

           Αθήναι 1988, Αρ.173 σελ.288 συν 76 σελ. πίνακες και σχήματα, Μαλακό Εξώφυλλο Άριστη Κατάσταση

           • Ε. Τσίλλερ Δείγματα Κεραμοπλαστικής Δ’ Αρχιτεκτονικά Κοσμήματα Και Άλλα Χρήσιμα έργα

            Εκ του Εν Αθήναις Εργαστηρίου του Δημητρίου Σαρρή

            Συγγραφέας: Έρνστ Τσίλλερ| Εκδόσεις: Κουλτούρα| Ημ.Έκδοσης:1977 | Σελίδες: 32 |Διαστάσεις:17X24| Εξώφυλλο: Μαλακό|

            • Η Αναστήλωση των Αρχαίων Μνημείων στη Νεότερη Ελλάδα το Έργο της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (WITH AN ENGLISH SUMMARY) 30.00
             Aθηνα 2008  σελ. 384 (29*22) Νο.176 Μαλακό Εξώφυλλο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση

             Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη συστηματική εξιστόρηση των επεμβάσεων συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιήθηκαν στα αρχαία μνημεία τον πρώτο αιώνα της ζωής του νεοελληνικού κράτους. Οι επεμβάσεις αυτές εκτελέστηκαν από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, κύριο φορέα προστασίας των μνημείων στην Ελλάδα τον 19ο αι., και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η μελέτη βασίστηκε σε αρχειακές έρευνες, που απέδωσαν πλούσιους καρπούς, σε ενδελεχή βιβλιογραφική ενημέρωση αλλά και στα νέα στοιχεία που προέκυψαν σχετικά με τις παλαιότερες επεμβάσεις κατά τις σύγχρονες εργασίες στα μνημεία. Μέσα από τις σελίδες της και από την πλουσιότατη εικονογράφησή της – άγνωστη ως τώρα στην πλειονότητά της – παρουσιάζονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, οι ιδέες που κυριάρχησαν. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

             Περιεχόμενα

             Πρόλογος
             Ευχαριστίες
             Η ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1833-1863)
             ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909
             ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΩΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1910-1939)
             ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
             ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
             ΠΗΓΕΣ
             ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
             TEXTS IN ENGLISH
             ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

             • Η Γυμναστική των Αρχαίων 24.00

              Συγγραφέας: Ιωάννης Χρυσάφης |  Επιμέλεια : Αχιλλέας Δρίβας| Εκδόσεις: Κουλτούρα| Ημ.Έκδοσης: 1965 (2000) | Σελίδες: 528(17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

              Εκτενής και πολυδιάστατη μελέτη που ξεκινά από τους ομηρικούς και φτάνει μέχρι και τους νεότερους χρόνους.

              Μέρος πρώτον: Η Γυμναστική των αρχαίων

              Πρόλογος: Η σωματική αγωγή κατά τους ομηρικούς χρόνους- Κεφ .Α Η Γυμναστική εν τη πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος- Κεφ. Β Ο Ιπποκράτης και αι πρώται βάσεις της επιστημονικής γυμναστικής- Κεφ. Γ:Η κατ’ Αριστοτέλην σωματική αγωγή του ελεύθερου πολίτου-  Κεφ.Δ : Ο Ξενοφών και η δια της γυμναστικής στρατιωτική προπαρασκευή των νέων- Κεφ. Ε: Αι περί γυμναστικής δοξασίαι του Γαληνού- Κεφ. ΣΤ: Ο γυμναστικός συγγραφεύς Φιλόστρατος . Αίτια παρακμής της αρχαίας γυμναστικής Κεφ.Ζ :Οι λοιποί συγγραφείς- Κεφ. Η: Η μορφωτική γυμναστική των αρχαίων ελλήνων

              Μέρος δεύτερον Η αγωνιστική των αρχαίων

              Κεφ. Α Η αγωνιστική των ομηρικών ηρώων(…) Κεφ. ΙΘ Οι αγώνες. Αγώνες επινίκιοι

              Μέρος τρίτον: Αναγέννησις και νεώτεροι χρόνοι Κεφ. Α έως Ι

               

              Κατηγορίες

              Καλάθι

              Καλάθι

              Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.