Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

 • (1 Review)
  Δοκίμιον Ιστορικόν Περί Άρτης και Πρεβέζης 16.00
  (1 Review)

  Συγγραφέας:Σεραφείμ Ξενόπουλος ο Βυζάντιος  | Εκδόσεις: Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφά (Κουλτούρα) | Ημ.Έκδοσης: 2003 | Σελίδες: 424 (14*21)|  Μαλακό Εξώφυλλο

  Απόσπασμα προλόγου:

  Η των εν τη Παλαιά Ηπείρω αγαπητών ημίν επαρχιών, Άρτης και Πρεβέζης, πατρίδος δευτέρας χώραν επεχουσών παρ’ ημίν, Ιστορία ουδ’ αμυδρώς γνωρίζεται παρά των οικητόρων αυτών και υπό σκότος βαθύ καλύπτεται, εξαφανισθέντων και των πολλοστών αυτών απομνημονευμάτων, άτινα ηδύναντο ίνα διαφωτήσωσι τους περί τα τοιαύτα καταγινομένους· αλλ’ αν και τοιαύτα υπήρχον, ως εκ των πολυχρονίων όμως δεινών και ποικίλων καταπιέσεων και καταστροφών, ή συγκεχυμένως απομνημονεύονται που, ή παντελώς απώλοντο. (. . .) Επιθυμούντες όθεν ημείς ήδη, κατά μίμησιν και ετέρων αδελφών, ίνα φανώμεν κατά τι χρήσιμοι εις τους ευσεβείς ομογενείς, και εξαιρέτως προς τους οικούντας εν αμφοτέραις ταις ειρημέναις Επαρχίαις, συναισθανομένους επί μάλλον την περί των ιδίων αυτών πατρίδων ιστορικήν έλλειψιν, έγνωμεν ίνα μετά κόπον ου μικρών και πολυχρονίων περιοδειών συλλέξαντες συναρμολογήσωμεν επιτόμως τα ασυνάρτητα και κεχηνότα ιστορικά περιστατικά, όσον το εφ’ ημίν, της τε αρχαιοτάτης Επαρχίας Άρτης και της νεωτέρας Πρεβέζης, εις εν και το αυτό Τεύχος. (. . .)

  • Δώδεκα Διαλέξεις- Μιχαήλ Περάνθης 10.00

   Συγγραφέας: Μιχαήλ Περάνθης

   | Εκδόσεις: Χιωτέλλη(Κουλτούρα)  | Ημ.Έκδοσης: 1989 | Σελίδες: 402(13*17)   Μαλακό Εξώφυλλο

   Δώδεκα Διαλέξεις σχετικά με:

   Παπαδιαμάντη, Κρυστάλλη,Μητσάκη, μαβίλη, Χρηστομάνο. Τέλλο Άγρα, Γιωσέφ Ελιγιά, Ν.Σκουφα, Σχολεία της Σκλαβιάς, Ήπειρος, Ελληνική Γλώσσα, Ρομαντισμό.

   • Η Άρτα του Πολέμου και της Κατοχής Αναφορές και Μνήμες 16.00

    Με Βάση το Ημερολόγιο του Ιερέως Σταύρου Παπαχρήστου

     

    Συγγραφέας: Κώστας Βάγιας |Πρόλογος: Βασίλης Κοντης Εκδόσεις: Κουλτούρα  Ημ. Έκδοσης: 2004 |Σελίδες: 280 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

    ΠΡΟΛΟΓΟΣ /ΕΙΣΑΓΩΓΗ
    ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /Ι. ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
    ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /ΙΙ. ΞΕΣΠΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
    ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΙΙΙ. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
    ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /IV. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
    ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /V. ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ. . .
    ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /VI. ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
    ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /VII. Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
    ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/VIII. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
    ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /IX. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
    ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ /X. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
    ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

    • Η Εκατονταετηρίς της Άρτης 1881-1981 8.00

     Συγγραφέας: Δημήτριος Φώτιος Καρατζένης | Εκδόσεις: (Σκουφάς) Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 1982 | Σελίδες: 64 17*24 Μαλακό Εξώφυλλο

     Μάϊος 1881. Η Επαρχία της Άρτης αφ’ ότου, κατά το 1449, υπήχθη υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν διατηρείται ακόμη υπόδουλος. Τα όρια του νεοσυστάτου ελευθέρου Ελληνικού Κράτους, μετα την επανάστασιν του 1821, μόλις έφθανον εις τον χείμαρρον του Αννίνου αφήνοντα υπόδουλα πόλιν και χωριά, καίτοι αυτά προσέφερον αίμα και άλλας θυσίας, πληρώσαντα ακριβά τον αγώνα δια την ελευθερίαν των. […] Γι’ αυτό η 24η Ιουνίου 1881, ημέρα απαλλαγής της Επαρχίας Άρτης από τα δεσμά της δουλείας εδικαίωσε τους πόθους της τόσων αιώνων και απετέλεσε έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της και αφετηρίαν νέας ζωής και προόδου του τόπου.

     • Ήπειρος Παρελθόν Παρόν και Μέλλον 11.90

      Συγγραφέας: Αντώνιος Νταλαμάγκας | Εκδόσεις: Κουλτούρα| Ημ.Έκδοσης: 2002 | Σελίδες: 256  Μαλακό Εξώφυλλο

      Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη σύντομη εξιστόρηση των θυσιών και θρύλων των Ηπειρωτών στο διάβα των αιώνων, περιγράφει την πλούσια συμβολή τους στην ελληνική παράδοση και παιδεία (ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας), την αξιολογότατη προσφορά τους προς το έθνος με έργα ευεργεσίας και ευποιίας, καθώς επίσης το βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και την κατάσταση του ελληνισμού στην Αλβανία. Στη συνέχεια εξετάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ήπειρος (από πλευράς ανάπτυξης παρθένου φυσικού περιβάλλοντος, υφισταμένων δυνατοτήτων) και προτείνονται αναλυτικά και συγκεκριμένα μέτρα σε όλους τους τομείς, προκείμενου η Ήπειρος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες (τοπικές, εθνικές, βαλκανικές, ευρωπαϊκές), να καταστεί πρωτοπόρος Περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια αναγέννησης της Ηπείρου αποτελεί «τιμή και ηθικό χρέος» για κάθε Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσα απανταχού της Γης. Την αναγέννηση αυτή μπορούμε να την πετύχουμε αρκεί να το θελήσουμε.
      (Από το βιβλίο).

      • (1 Review)
       Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας 1880 16.00
       (1 Review)

       Υπό Του Παρά Τω Υπουργείω των Στρατιωτικών

       Σειρά: Άγνωστα και Χαμένα Κείμενα

       Συγγραφέας: Επιτελικό Γραφείο Εκδόσεις: Βιβλιογνωσία (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: (1880) 2014 Σελίδες: 252, 14 21 Μαλακό Εξώφυλλο

       Πρόλογος|Μερος Α΄. Ήπειρος\Τοπογραφία Της Ηπείρου\Ποταμοί\Διαίρεσις Της Ηπείρου Κατ’ Επαρχίας Και Τμήματα\Οδοιπορικόν Της Ηπείρου\Πιναξ Των Παραχωρούμενων Πόλεων Και Χωρίων Της Ηπείρου\Πιναξ Των Μη Παραχωρούμενων Πόλεων Και Χωρίων Της Ηπείρου

       Μερος Β΄. Θεσσαλία\Τοπογραφία Της Θεσσαλίας\Όρη\Ποταμοί Και Λίμναι\Διαίρεσις Της Θεσσαλίας Κατ’ Επαρχίας\Οδοιπορικόν Της Θεσσαλίας\Πιναξ Των Παραχωρουμένων Πόλεων Και Χωρίων Της Θεσσαλίας

       Πιναξ Αλφαβητικός Των Εν Τω Κειμενω Κυριών Ονομάτων

       • Ολυμπιάς Πριγκήπισσα Των Μολοσσών Βασίλισσα των Μακεδόνων Μητέρα του Μ.Αλεξάνδρου 13.00

        Συγγραφέας: Πέτρος Γαρουφαλιάς Εκδόσεις: Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφά (Κουλτούρα) Ημ. Έκδοσης: 1980 Σελίδες: 240 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

        Σειρά Μελέτες για την Άρτα

        Ο Σύλλογος ΣΚΟΥΦΑΣ, μετά την εξάντληση του ιστορικού έργου του Πέτρου Γαρουφαλιά ΟΛΥΜΠΙΑΣ, προβαίνει στην ανατύπωσή του.
        Η νέα αυτή έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εξαίρετου ιστορικού και πολιτικού Πέτρου Γαρουφαλιά, που με τα έργα του ΠΥΡΡΟΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ έδωσε τις πραγματικές διαστάσεις της συμβολής της Ηπείρου στο μεγαλείο του Ελληνικού πολιτισμού.
        Η Ολυμπιάδα, η Ηπειρώτισσα αυτή αρχόντισσα, που η γενιά της έφτανε μέχρι τους αρχαίους θεούς, ήταν η γνήσια ελληνίδα μητέρα, που μαζί με το γάλα της έδωσε στο γιο της την αγάπη για την Ελλάδα και το λαό της.
        Εάν δεν είχε μάνα την Ολυμπιάδα ο Αλέξανδρος δεν θα γινόταν Μέγας· και ο Ελληνικός πολιτισμός δεν θα έφθανε στα πέρατα του κόσμου.
        Ταυτόχρονα όμως το βιβλίο αυτό αποτελεί ύμνο για την Ήπειρο και τη Μακεδονία, που αν και τεμαχισμένες από την μικρόθωρη εξωτερική πολιτική του Ελληνικού Κράτους, εξακολουθούν να είναι οι ακρίτες του Ελληνισμού.

        Περιεχόμενα:Συντμήσεις
        Πρόλογος
        1. Παιδικά χρόνια της Ολυμπιάδος
        2. Γάμος Ολυμπιάδος και Φιλίππου
        3. Η Ολυμπιάς βασίλισσα των Μακεδόνων
        4. Γέννηση Μ. Αλεξάνδρου
        5. Ρήξη και συμφιλίωση Ολυμπιάδος και Φιλίππου
        6. Δολοφονία του Φιλίππου
        7. Στην σκιά του Μ. Αλεξάνδρου
        8. Κατάκτηση της Κοσμοκρατορίας
        9. Η Ολυμπιάς αντιβασίλισσα των Μολοσσών
        10. Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου
        11. Ανταγωνισμός για την διαδοχή και προσπάθειες της Ολυμπιάδος
        12. Επάνοδος στην Μακεδονία και θάνατος Ολυμπιάδος
        13. Εξόντωση της βασιλικής οικογένειας
        14. Απεικονίσεις της Ολυμπιάδος
        Βιβλιογραφία
        Ευρετήριον ονομάτων και τοποθεσιών

        • Περί του Δεσποτάτου της Ηπείρου 9.50

         Συγγραφέας: Ιωάννης Ρωμανός | Πρόλογος: Αλέξανδρος Βροκίνης | Εκδόσεις: Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφά (Κουλτούρα) | Ημ.Έκδοσης: 2002 | Σελίδες: 176 (14*21)| Μαλακό Εξώφυλλο

         (…) Πραγματευόμενος εν αυτή ο συγγραφεύς περί των επί δύο και ήμισυν σχεδόν αιώνας περιπετειωδών ιστορικών τυχών της Ηπείρου, δηλονότι από της εν αυτή καθιδρύσεως του Δεσποτάτου υπό Μιχαήλ Αγγέλου του νοθογενούς υιού Ιωάννου Αγγέλου και Θεοδώρας της Κομνηνής (1204) άχρι της καταλύσεως ήτοι της εις τους Τούρκους υποταγής αυτού, (1449) και πολλαχού της διηγήσεως των παρενθέτων και ουκ ολίγας περί Κερκύρας ειδήσεις, εκτυλίσσει τα διάφορα ιστορικά γεγονότα εκτενέστερον και ακριβέστερον πάντων των μέχρι τούδε περί της ελληνικής ταύτης χώρας ενασχοληθέντων Ελλήνων, μη εξαιρουμένου και αυτού του ειπέρ τις και άλλος γνώστου της μεσαιωνικής ημών ιστορίας Μουστοξύδου, όστις και τας πλείστας πολυτίμους ειδήσεις περί Ηπείρου διαλαβών εν τω εαυτού Ελληνομνημόνι δεν ηδυνήθη, ένεκα της τοτ’ ελλείψεως ικανών και βασίμων εν προκειμένω πηγών και υπομνημάτων, ν’ αποφύγη τας επί αλλεπαλλήλων αμφιβολιών εν τη ανελίξει των γεγονότων προσφυείς πιθανολογίας. (…)

         • Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου,27 -31 Μαίου Άρτα

           The despotatus of Epirus/Proceedings of the international Symposium: Τhe Despotate of Epirus

          Πρόλογος, επιμέλεια: Ευάγγελος Χρυσός  Εκδόσεις: Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφά (Κουλτούρα) | Ημ. Έκδοσης: 1992  | Σελίδες: 584 (24*30) Μαλακό Εξώφυλλο

          Το Συμπόσιο έγινε στην Άρτα από 27 έως 31 Μαίου 1990. Ήταν μια σύναξη 36 ειδικών επιστημόνων οι οποίοι είχαν ήδη ασχοληθεί σοβαρά με την έρευνα του Δεσποτάτου. Στον ανά χείρας τόμο των Πρακτικών περιλαμβάνονται 36 άρθρα που καλύπτουν πολλές πτυχές της ιστορίας και της τέχνης και αναμφισβήτητα αποτελούν σημαντική συμβολή στην έρευνα. (. . .)

          • Στου Χρόνου τα Γυρίσματα-Τέχνες και Επαγγέλματα στην Άρτα του Χτες 8.00

           Συγγραφέας: Γιάννης Κουτσούμπας Εκδόσεις:  Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφά (Κουλτούρα) Ημ.Έκδοσης: 2004 Σελίδες: 128( 17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

           Όλα τα επαγγέλματα στα οποία θα γίνει αναφορά, είναι ιστορικές πραγματικότητες που σημάδεψαν μια εποχή και τα οποία, αν δεν έχουν σβήσει, ακολουθούν μια φθίνουσα πορεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι προχωρούν μπροστά, η νέα τεχνολογία είναι η κινητήρια δύναμη για την εμφάνιση, ανάπτυξη, αναβάθμιση, ακόμη και εξαφάνιση των επαγγελμάτων. Η ενασχόληση με το παρελθόν δε σημαίνει αναγκαστικά οπισθοδρόμηση ή συντηρητισμό, δεν υπάρχει η πρόθεση να επιβληθεί η άποψη ότι οι παλιοί, με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν, ήταν πιο ευτυχισμένοι από μας (ο παλιός καλός καιρός!. . . ). Η νοσταλγία άλλωστε έχει τη συνήθεια να εξωραΐζει το παρελθόν, να κρατά μόνο τα τερπνά σημεία. Απλώς αξίζουν την έρευνά μας και τη μνεία μας, για να γνωρίσουμε οι νεότεροι πως αυτοί οι άνθρωποι επέζησαν μέσα σε τόσες αντιξοότητες της δύσκολης πράγματι ζωής τους, για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των επαγγελμάτων μέσα στο χρόνο. Η παρουσία τους είναι στενά συνυφασμένη με τις ιδιαιτερότητες της εποχής και της κοινωνίας που έζησαν. Τα κείμενα που συνθέτουν την εργασία, είναι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την προφορική παράδοση, από μνήμες ηλικιωμένων που έζησαν και γνώρισαν από κοντά τους ανθρώπους εκείνους ή που ασχολήθηκαν μ’ αυτούς, ακόμη και προσωπικές αναμνήσεις. [. . .]

           • Συλλογή των Κατά την Ήπειρον Δημοτικών Ασμάτων 12.00

             

            Συγγραφέας: Γ. Γρ. Χασιώτης | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 1866 (1982) | Σελίδες: 248 (14*21)| Μαλακό Εξώφυλλο:

            Περιεχόμενα:

            Πρόλογος

            Τραγούδια: Ναναρίσματα | Εορταστικά | Του Γάμου | Του Χορού | Της ξενιτειάς | Κλέφτικα | Ερωτικά | Του Χάρου | Μυρολόγια|

            Επίμετρον|  Γλωσσάριον|

            • Χρονογραφία Της Ηπείρου (Δίτομο Έργο) 47.60

             Των τε Ομόρων Ελληνικών Και Ιλλυρικών Χωρών

             Συγγραφέας: Παναγιώτης Αραβαντινός | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: 2004 | Σελίδες: 848 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

             Κατηγορίες

             Καλάθι

             Καλάθι

             Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.