Προσφορά!

31.20 25.00

Οι Σύγχρονοι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες

Συμβολή Εις Την Ιστορίαν Της Νεώτερης Αγωνιστικής

Συγγραφέας: Ιωάννης Χρυσάφης Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: (1930) 2002 Σελίδες: 487 (17*24) Μαλακό Εξώφυλλο

Μέρος Πρώτον: Η Σωματική Αγωγή Εν Ευρώπη Και Ελλάδι Προ Των Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων

Α΄. Σύντομος Ανασκόπησις Της Σωματικής Αγωγής Απο Της Πρώτης Εμφανίσεως Της Μέχρι Της Συγχρόνου Εποχής\Β΄. Η Πρώτη Περίοδος Της Νεοελληνικής Σωματικής Αγωγής (1834-1859)\Γ΄. Οι Πρώτοι Τοπικοί Ολυμπιακοί Αγώνες Εν Αθήναις Του 1859\Δ΄. Οι Δεύτεροι Τοπικοί Ολυμπιακοί Αγώνες Εν Αθήναις Του 1870\Ε΄. Οι Τρίτοι Τοπικοί Ολυμπιακοί Αγώνες Εν Αθήναις Του 1875\ΣΤ΄. Η Τέταρτη Και Τελευταία Περίοδος Των Ολυμπιων (1888)\Ζ΄. Η Προ Των Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων Πενταετία (1890-1895). Τα Γυμναστικά Σωματεία. Πανελλήνιος – Παναχαικος – Εθνικός

Μερος Δευτερον: Οι Νεώτεροι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες Και Η Εις Τούτους Ελληνική Συμβολή

Η΄. Η Ανασύστασις Των Ολυμπιακών Αγώνων\Θ΄. Η Εν Αθήναις Προπαρασκευή Και Οργάνωσις Της Πρώτης Διεθνούς Ολυμπιάδος

Μερος Τριτον. Αι Ολυμπιάδες Των Παρισίων (1900) Και Του Αγίου Λουδοβίκου Της Αμερικής (1904)

Ι΄. Η Δευτερα Διεθνής Ολυμπιάς Των Παρισίων (1900)\Ια΄. Η Τρίτη Διεθνής Ολυμπιάς Εν Αγίω Λουδοβικω Της Αμερικής (1904)\Ιβ΄. Τα Μετά Την Δευτεραν Και Τριτην Ολυμπιάδα (1900-1905). Οι Χειμερινοί Αγώνες Του Βορρά (LES Jeux Du Nord 1901)\Ιγ΄. Η Εν Ελλάδι Γυμναστική Και Αγωνιστική Κίνησις Απο Το 1898 Μέχρι Του 1906

Δεύτερος τόμος δεν εξεδόθη

Leave a Reply

*

detail product

    No detail information

about the author