Προσφορά!

15.61 12.50

Μεθοδολογία μορφολογικής ανάλυσης και Αναλυτικά Δεδομένα σε Κοντυλιές της Κρητικής Μουσικής

Τα 436 Οργανικά και 33 Φωνητικά Γυρίσματα

Συγγραφέας: Ειρήνη Θεοδοσοπούλου | Εκδόσεις: Κουλτούρα| Ημ.Έκδοσης: 2005 | Σελίδες: 210  (17*24)  Μαλακό  Εξώφυλλο

(. . .) Στόχος της παρούσας εργασίας είναι πρώτον, η δημιουργία ενός οδηγού μορφολογικής ανάλυσης μελωδιών που απαρτίζονται από μικρές μουσικές φράσεις και δεν έχουν «συγκεκριμένη μορφολογική δομή», δεύτερον, η δημιουργία ενός τρόπου ονοματοθεσίας των φράσεων αυτών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των μελωδιών ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και μελέτη των «γυρισμάτων» με γυρίσματα ή τμήματα γυρισμάτων άλλων μελωδιών της ίδιας ή γειτονικής γεωπολιτισμικής περιοχής με στόχο την εφαρμογή των σχετικών συμπερασμάτων και σε μελωδίες άλλων περιοχών και τρίτον, η δημιουργία ενός corpus κορμών γυρισμάτων (οργανικών και φωνητικών), όπως αυτά εντοπίστηκαν και αποκωδικοποιήθηκαν μέσω της πενταετούς έρευνας. (. . .) (Από τον πρόλογο)

Περιεχόμενα: Πρόλογος\Βραχυγραφίες
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή\Κεφάλαιο 2. Μέθοδος\Κεφάλαιο 3. Αναλυτικά Δεδομένα\Κεφάλαιο 4. Συμπεράσματα |Παράρτημα 1. Corpus Γυρισμάτων\Παράρτημα 2. Γυρίσματα Και Λήψεις
Βιβλιογραφία\Δισκογραφία

 

Leave a Reply

*

detail product

    No detail information

about the author